Odměna

Odměna za právní služby se stanoví dohodou jako smluvní anebo advokátovi přísluší tzv. mimosmluvní odměna, jejíž výše je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.
Ve velké většině případů se odměna za právní služby účtuje jako smluvní a je závislá na složitosti a časové naročnosti dané kauzy.

Základní dělení smluvních odměn je následující:

Smluvní odměna časová

  • hrazena podle počtu hodin právní služby

 

Smluvní odměna paušální

  • výše odměny advokáta určena pevnou částkou za provedení určitého právního úkonu či kompletní vyřízení věci, případně zvýhodněnou pevnou částkou za určité časové období (obvykle za jeden měsíc)

Odměna

Odměna za právní služby se stanoví dohodou jako smluvní anebo advokátovi přísluší tzv. mimosmluvní odměna, jejíž výše je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.
Ve velké většině případů se odměna za právní služby účtuje jako smluvní a je závislá na složitosti a časové naročnosti dané kauzy.

Základní dělení smluvních odměn je následující:

Smluvní odměna časová

  • hrazena podle počtu hodin právní služby

Smluvní odměna paušální

  • výše odměny advokáta určena pevnou částkou za provedení určitého právního úkonu či kompletní vyřízení věci, případně zvýhodněnou pevnou částkou za určité časové období (obvykle za jeden měsíc)