Partneři

Jana Andresová

Jana Andresová je advokátkou zapsanou pod evidenčním číslem 15384 v seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou.

Po ukončení studia působila jako právník Ministerstva obrany, odboru pro právní zastupování. Následně se začala věnovat advokacii. Jako advokátní koncipientka působila v české advokátní kanceláři, kde poskytovala právní poradenství ve všech oblastech práva. Jako advokátka působila ve velké advokátní kanceláři, kde se zaměřovala na závazkové právo, spornou agendu, právo nemovitostí a obhajobu v trestním řízení, čemuž se věnuje dosud.

Absolvovala právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.

Sabina Frey

Sabina Frey je advokátkou zapsanou pod evidenčním číslem 14866 v seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou.

Po ukončení studia se začala věnovat advokacii. Jako advokátní koncipientka působila v české advokátní kanceláři, kde poskytovala právní poradenství ve všech oblastech práva. Jako advokátka působila v uznávané a dynamické české advokátní kanceláří, kde se zaměřovala na rodinné právo, civilní právo, spornou agendu, závazkové právo a obhajobu v trestním řízení, čemuž se věnuje dosud.

Absolvovala právnickou fakultu University Palackého v Olomouci. V průběhu studia absolvovala studijní pobyt na Škole evropských studií v Haagu, Nizozemí, se zaměřením na mezinárodní právo a právo EU.

Studenti

Linda Andresová

Linda Andresová je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Při studiu se zaměřuje na IT právo, právo duševního vlastnictví a trestní právo.

Při své praxi v advokátní kaceláři připravuje jednotlivá podání, provádí rešerše a další činnosti spojené s chodem advokátní kanceláře.

Partneři

Jana Andresová

Jana Andresová je advokátkou zapsanou pod evidenčním číslem 15384 v seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou.

Po ukončení studia působila jako právník Ministerstva obrany, odboru pro právní zastupování. Následně se začala věnovat advokacii. Jako advokátní koncipientka působila v české advokátní kanceláři, kde poskytovala právní poradenství ve všech oblastech práva. Jako advokátka působila ve velké advokátní kanceláři, kde se zaměřovala na závazkové právo, spornou agendu, právo nemovitostí a obhajobu v trestním řízení, čemuž se věnuje dosud.

Absolvovala právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.

Sabina Frey

Sabina Frey je advokátkou zapsanou pod evidenčním číslem 14866 v seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou.

Po ukončení studia se začala věnovat advokacii. Jako advokátní koncipientka působila v české advokátní kanceláři, kde poskytovala právní poradenství ve všech oblastech práva. Jako advokátka působila v uznávané a dynamické české advokátní kanceláří, kde se zaměřovala na rodinné právo, civilní právo, spornou agendu, závazkové právo a obhajobu v trestním řízení, čemuž se věnuje dosud.

Absolvovala právnickou fakultu University Palackého v Olomouci. V průběhu studia absolvovala studijní pobyt na Škole evropských studií v Haagu, Nizozemí, se zaměřením na mezinárodní právo a právo EU.

Studenti

Linda Andresová

Linda Andresová je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Při studiu se zaměřuje na IT právo, právo duševního vlastnictví a trestní právo.

Při své praxi v advokátní kaceláři připravuje jednotlivá podání, provádí rešerše a další činnosti spojené s chodem advokátní kanceláře.